top of page
knack positivo SF.png

ISABEL FORTEZA

Isabel Forteza va descobrir la fotografia a la ciutat de Barcelona fa uns anys i en ella hi ha trobat, com a mínim, la seva manera de expressar-se. Reincident en la concepció de projectes vinculats a la química fotogràfica i l’experimentació tècnica, li agrada «suar» cadascuna de les seves imatges, aprofundint en el discurs que les sosté. Neix un dia d’agost de 1988 a Mallorca, la seva estimada Roqueta.

Isabel Forteza discovered photography in the city of Barcelona a few years ago and she has found, at least, her way of expressing herself. Repeated in the conception of projects related to photographic chemistry and technical experimentation, he likes to "sweat" each of his images, delving into the discourse that sustains them. He is born one day in August 1988 in Mallorca, his beloved Roqueta.

Para más informcaión sobre el trabajo del artista por favor aqui abajo tienes el enlace.

For further details about the artist artwork please find link below

  • Instagram

ARTWORK

bottom of page